Tags :El concejal Manuel Saavedra lucha contra el Covid